Hembygdsdetektiverna III

polett

Som jag tidigare nämnt får vi till hembygdsföreningen ibland förfrågningar om hjälp med att lokalisera gamla byggnader och miljöer. Nyligen fick vi en fråga om när Strömsholm upphörde som självständigt län. Har Strömsholm någonsin varit eget län, var vår motfråga? Ja, hävdade frågeställaren med bestämdhet.

Jag lovade att göra efterforskningar som snart gav vid handen att Strömsholms län var liktydigt med Strömsholms fögderi och omfattade i storlek Snevringe härad. Strömsholm tillhörde egentligen Västerås fögderi men då där fanns ett kungligt slott kunde det inte styras från Västerås. Strömsholms län fanns som begrepp fram till 1869.

Jag hade, ovetande om begreppet Strömsholms län, redan 2001 skrivit en berättelse om en kronobefallningsman D. Iwerus. Det är inte första gången jag konstaterar att det ständigt dyker upp fler och fler historiska pusselbitar som kan komplettera berättelsen om vår hembygd.

Kurt

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.