Namnbyte helt i onödan

400 måste byta adress när gatunamn ändras beslutade nyligen kommunstyrelsen i Hallstahammar. Till exempel ska Lyckovägen i Kolbäck ändras till Södra Lyckovägen och till Norra Lyckovägen i Hallstahammar.

Kommunstyrelsen lutar sig mot en standard som Lantmäteriet tagit fram för lägenhets- och adressregistret. Av dramaturgiska skäl anförs också att ”det har förekommit säkerhetsrisker” genom att räddningstjänst och ambulans inte hittat rätt. Med andra ord, inte kan skilja mellan Hallstahammar och Kolbäck.

Ett åsatt namn på samhälle, gata eller by kan i backspegeln ses som ett kulturarv. Det är en del av det gamla och de boendes identitet. Det regleras i kulturminneslagen som vi fick år 2000. Namnfrågan är således inget man med några knapptryckningar på datorn går in och ändrar, inte ens hos myndigheterna. Lantmäteriets standard är ingen lag bara en rekommendation vid åsättande av nya namn.

För ett antal år sedan skulle en liknande adressändring göras på landsbygden inom Hallstahammars kommun. Som exempel skulle byanamnen efter den tre km långa Säbyvägen ersättas med ett nummer även om byn i fråga låg fler hundra meter från vägen.

Då de berörda undrade vad som var på gång fick de till möten med kommunen. På dessa argumenterade byborna kraftfullt, tillsammans med hembygdsföreningen, för att behålla bynamnet i adressen. Lösningen den gången, på ett ickeproblem för räddningstjänst och ambulans och att en adressändring måste göras, blev att bynamnen fick vara kvar dock med tillägg av ett nummer.

De nu beslutade adressändringarna har inte föregåtts av något samråd med de drabbade eller hembygdsföreningen. Mycket märkligt kan man tycka då kommunen under fler år försökt profilera sig som ett föredöme då det gäller medborgardialog med enkäter, möten och visioner.

Jag överklagade beslutet. Det ligger nu hos förvaltningsrätten i Uppsala för prövning.

Kurt

 

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.

3 reaktioner till “Namnbyte helt i onödan”

  1. Känns som om kommunstyrelsen har för litet att göra och måste hitta på något för att ”känna sig duktig” !!

    Att blanda in gemene man i beslut har vi ju onekligen den gångna veckan tagit del av och märkt konsekvenserna av, men i det här fallet hade det nog varit befogat!

    Samtidigt vet vi ju att allting ändras genom åren. Minns t.ex. min barndoms telefonnummer som var 246 och inget mer och vi bodde då i Björknäs Stockholm!

  2. Herr Larsson skriver att adressen utgör en del av identiteten, själv bodde jag på Rönneholmsvägen som sedan bytte namn till Västra Rönneholmsvägen men jag har fortfarande samma personnr.

  3. Något som jag tycker är konstigt är att, om jag har förstått rätt, folk måste betala för adressändringen trots den inte är deras fel.

Kommentarer inaktiverade.