Hembygdsberättelser


Kolbäcksbygden i mitten på karta från 1875.

Landvägens sträckning mellan Västerås och Köping visar var den gamla Eriksgatan gick fram.

Några berättelser om min hembygd.

Med bruten handled

Kurt

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.