Hembygdsberättelser

Några berättelser om min hembygd 

som jag skrivit på Kolbäcks hembygdsförenings hemsida.

Kurt

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.