Cowboykonkurrent?

kor

Kan drönare vara till hjälp för lantbrukare? Det vill i alla fall Calle Eriksson på Ulfsta Gård testa.

Två användningsområden var uppenbara. Dels kunde sädesfälten inspekteras för att upptäcka skador från t ex vildsvin. Dels kunde man på ett smidigt sätt inspektera betande djur i markerna.

Calle Eriksson har fyra områden där nötkreatur sköter naturvården. När dessa vandrar runt på en större yta är det svårt att ha uppsikt över alla. Att räkna dem är så gott som omöjligt. Med hjälp av en drönare utrustad med kamera kan djuren samlas ihop, man tar en bild och räknar dem hemma i datorn.

Testen ser lovande ut men går det att räkna hem investeringen?

Kurt

Hembygdsdetektiverna III

polett

Som jag tidigare nämnt får vi till hembygdsföreningen ibland förfrågningar om hjälp med att lokalisera gamla byggnader och miljöer. Nyligen fick vi en fråga om när Strömsholm upphörde som självständigt län. Har Strömsholm någonsin varit eget län, var vår motfråga? Ja, hävdade frågeställaren med bestämdhet.

Jag lovade att göra efterforskningar som snart gav vid handen att Strömsholms län var liktydigt med Strömsholms fögderi och omfattade i storlek Snevringe härad. Strömsholm tillhörde egentligen Västerås fögderi men då där fanns ett kungligt slott kunde det inte styras från Västerås. Strömsholms län fanns som begrepp fram till 1869.

Jag hade, ovetande om begreppet Strömsholms län, redan 2001 skrivit en berättelse om en kronobefallningsman D. Iwerus. Det är inte första gången jag konstaterar att det ständigt dyker upp fler och fler historiska pusselbitar som kan komplettera berättelsen om vår hembygd.

Kurt