Cowboykonkurrent?

kor

Kan drönare vara till hjälp för lantbrukare? Det vill i alla fall Calle Eriksson på Ulfsta Gård testa.

Två användningsområden var uppenbara. Dels kunde sädesfälten inspekteras för att upptäcka skador från t ex vildsvin. Dels kunde man på ett smidigt sätt inspektera betande djur i markerna.

Calle Eriksson har fyra områden där nötkreatur sköter naturvården. När dessa vandrar runt på en större yta är det svårt att ha uppsikt över alla. Att räkna dem är så gott som omöjligt. Med hjälp av en drönare utrustad med kamera kan djuren samlas ihop, man tar en bild och räknar dem hemma i datorn.

Testen ser lovande ut men går det att räkna hem investeringen?

Kurt

Stängt för semester

”Stängt för semester” eller ”återkom i augusti” är meddelanden man möter vid den här tiden på året. Det gav mig tanken att se över semesterlagen. Semestrar var eftertraktade när man själv jobbade men är nu bara till hinder i den dagligt verksamheten.

I det gamla svenska bondesamhället var mickelsmässan, helgen efter 29 september, en av de största helgerna på året. Detta berodde bl.a. på att skörden skulle vara bärgad vid denna tid. Under veckan som följde hade tjänstefolket också en rad rättigheter enligt legostadgan såsom laga flyttning för statare, pigor och drängar och eftersom dessa hade frivecka förlades ofta marknader till denna tid.

Semester lagstadgades i Sverige år 1938, då fick alla arbetare rätt till två veckors betald ledighet. 1946 fick alla ungdomar under 18 år rätt till tre veckors semester, från 1951 kom detta att gälla alla anställda. Fyra veckor infördes 1963 och fem veckor 1978. Längden på den lagstiftade semestern har dock alltid varit en miniminivå. Många har i dag sex eller sju veckor semester.

Boven i dramat, stängt för semester, är troligen att lagen säger att semesterledigheten skall förläggas så, att arbetstagaren får minst fyra veckors ledighet under juni-augusti, om inget annat avtalats.

Kurt

Almedalen 2016

Förmodligen var jag en måttligt intresserad Medelsvensson när jag följde reportagen från Almedalen.

Bortsett från den 180-gradiga omsvängningen i mittenpolitikerns retorik, från mångfaldens effekter till svenska traditioners bevarande, noterade jag två uttalanden som stack ut från den politiska höger- respektive vänsterflanken.

Jimmy Åkesson refererade till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielssons tal där han lät påskina att: ”Sverige har inte knäckts av de 163 000 som kom 2015”. Detta ville nu Danielsson få bekräftat genom att fråga publiken som till stor del bestod av Sveriges samlade elit: ”Hur många av er har fått det sämre? Hand upp!”.

Var det rätt grupp att ställa frågan till undrade Åkesson? Nej, frågan borde istället ha ställts till de kvinnor som inte längre vågar gå ute ensamma om kvällarna menade han.

Vid intervjun i Opinion Almedalen fick Jonas Sjöstedt frågan vem som definitionsmässigt är svensk. En vanlig fråga när politiker skall sättas på det hala men som inte fungerade denna gång. Sjöstedt refererade till Svea Rikes Lag och att där fanns förhållningssättet för svenska medborgare.

En som också, med större intresse å yrkets vägnar, kommenterade Almedalen var vikarierande ledarskribenten Kajsa Dovstad i VLT måndagen den 11/7. Hon skriver under rubrikerna: ”Maktspelet stiger politikerna åt huvudet” och ”Politik är inte som Paradise Hotel”

Kurt

Hembygdsdetektiverna III

polett

Som jag tidigare nämnt får vi till hembygdsföreningen ibland förfrågningar om hjälp med att lokalisera gamla byggnader och miljöer. Nyligen fick vi en fråga om när Strömsholm upphörde som självständigt län. Har Strömsholm någonsin varit eget län, var vår motfråga? Ja, hävdade frågeställaren med bestämdhet.

Jag lovade att göra efterforskningar som snart gav vid handen att Strömsholms län var liktydigt med Strömsholms fögderi och omfattade i storlek Snevringe härad. Strömsholm tillhörde egentligen Västerås fögderi men då där fanns ett kungligt slott kunde det inte styras från Västerås. Strömsholms län fanns som begrepp fram till 1869.

Jag hade, ovetande om begreppet Strömsholms län, redan 2001 skrivit en berättelse om en kronobefallningsman D. Iwerus. Det är inte första gången jag konstaterar att det ständigt dyker upp fler och fler historiska pusselbitar som kan komplettera berättelsen om vår hembygd.

Kurt

KD måste komma ut som äkta höger

Jag får ibland tillfälle att läsa DN:s lördagsbilaga och har där ofta funnit intressanta och djuplodande intervjuer med kända personer. Ett exempel är intervjun med Sara Skyttedal, lördagen den 27 maj, under rubriken: KD måste komma ut som äkta höger. Henne har man ju sett på TV öppnande en flaska Champagne när hennes motstånd mot Decemberöverenskommelsen rönte framgång. Men vem är denna kaxiga kvinna?

Sara Skyttedal är uppvuxen i miljonprogrammets Brandbergen i Haninge utanför Stockholm. Hon är 29 år och ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund och röststark medlem av partistyrelsen. Hon är konverterad katolik och en udda ledarprofil i KD:s 50-åriga tradition av frikyrkliga predikanter.

Sara Skyttedal är också en frän retoriker. Och ibland svårhanterlig för partiledningen. Skyttedal varnade tidigt för flyktingkrisens omfattning redan i augusti 2014, strax efter dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldts ”öppna era hjärtan”-tal. Hon har liknat invandringen vid en ”skogsbrand”. En annan statsminister, Göran Persson, älskar hon för hans härskartekniker.

Som styrelsemedlen i Folk och Försvar och European People’s Party:s ungdomsförbund har hon fått kontakt med många inflytelserika politiker och ämbetsmän inom hela Europa. En fråga är förstås om KD kommer att klara 4 % spärren vid nästa val med en kraft som Sara Skyttedal.

Kurt