Hembygdsdetektiverna

backstrom

Till hembygdsföreningen får vi ibland förfrågningar om hjälp med att lokalisera gamla byggnader och miljöer. Nyligen fick vi en fråga med följande lydelse:

”Sedan många år samlar jag på vykort och köper då och då partier med lite blandade vykort. För en tid sedan bekom jag ett parti vykort med koppling till folkskolläraren Anders Gustaf Bäckström i Strömsholm. I församlingsböckerna för Kolbäcks församling har jag funnit Anders Gustaf Bäckström, men tyvärr står det ingenting om var i Strömsholm mera exakt han bodde. Inte heller har jag någon annanstans funnit information om var i Strömsholm lärarbostaden fanns och om huset fortfarande finns kvar. Därför undrar jag om ni vet någonting om det hela!”

Frågeställaren hade bifogat bilder på husets exteriör och interiör samt även av Bäckström själv.

I församlingsboken för Hingstdepån 1:a roten kan man läsa att Anders Gustaf Bäckström var född 1865 och folkskolelärare i Strömsholm mellan åren 1914 till 1925. Fler lärare efter honom har också haft sitt boende i ifrågavarande hus.

Med hjälp av en äldre infödd Strömsholmsbo kunde jag lokalisera byggnaden och på ort och ställe konstatera att den var skickligt renoverad till, nära nog, ursprungligt skick.

Kurt

Tidigare uppdrag

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.