Eldsjälar i Säby

molntorps_musikkar_-1914

Alla samhällen/socknar med högaktning ska ha en egen musikkår eller sångkör eller båda delar, åtminstone gällde det förr i tiden. Detta kaxiga uttalande kan jag göra då det var sanning i Säby socken under min uppväxt. Så här var det före allt vad musikskolor och festivaler hette.

I Säby socken fanns sedan sent 1800-tal en fabrik, Mölntorps Verkstäder med ett 100-tal anställda, så ock en blåsorkester. En som arbetade där, August Sandberg, blåste nytt liv i Mölntorps Musikkår runt 1919. Den kom att bli mycket aktiv till i slutet av 1930-talet.

Säby manskör bildades 1919 också med arbetare från fabriken. Kören fick ett rejält uppsving när Set Svanholm 1923 kom till Säby som kantor. Mindre än två år senare var Säby manskör enligt expertisen den bästa kören i länet om inte i hela Sverige.

En speciell högtidsdag, Säbydagen, arrangerades årligen av Säby hembygdsförening under 1920-och 30-talet. Då medverkade både musikkåren och sångkören. Säbydagens firande har återupptagits på senare år om än i annan form.

Den svenska kommunala musikskolan startade i blygsam omfattning under 1940-talet. Tidigare hade endast ett begränsat antal ungdomar möjlighet att få instrumental- och sångundervisning. Med Säbys historiska bakgrund i ämnet fanns möjligheten att ge min generation fostran i sång och musik. För det behövdes emellertid en ledare.

Återigen var det en arbetare på fabriken som begåvade Säby med en eldsjäl, vad beträffande sång och musik, nämligen trycksvarvare Åke Ljung. Han fångade upp ungdomarna och lärde dem spela mandolin och andra strängaspel.

Åke startade 1949 Säby Musikskola för barn mellan 10 och 15 år och 1952 hade man 22 medlemmar. Fjorton av dem spelade i Kolbäcks ungdomsorkester som hade full orkestersättning ―man spelar fyrstämmigt. Förutom att verka som sång- och musikledare i Säby och Kolbäck var det Åke Ljung som ”tiggde” pengar till instrumenten från kommunen och ABF. Hans ideella arbete tog all hans fritid i anspråk kan man förmoda.

För att beskriva deras framgångar återger jag nedan delar av ett tidningsreferat från 29 november 1953.

”Kolbäcks ungdomsorkester gav i söndags en 5-årskonsert på Strömsholms slott. Den synnerligen ungdomliga orkestern, genomsnittsåldern höll sig något över 13 år, bestod av traktens medlemmar.

Sammanlagt framfördes under hr Åke Ljungs ledning inte mindre än fjorton nummer. Samklangen hos orkestern var förvånansvärt god. Med fulltalig stråkbesättning plus cello och piano presenterades en mycket god orkesterklang. Den 15-årige cellisten Kjell Sandberg utförde med stor framgång Ave Maria av Bach/Gounod och för ett par utmärkta pianosolon svarade fröken Ulla Axelsson.

Omkring 90 personer avlyssnade konserten som gav ett utmärkt belägg för det energiska arbete som orkestern nedlagt under de gångna fem åren och blev till stor heder för ledaren genom åren hr Åke Ljung.”

Tisdagen den 21 juli 1964 skriver Manne Nilsson, en medlem i Säby manskör, i sin dagbok ―Sång vid Åke Ljungs bår.
Sången vid Åke Ljungs bår blev den 45-åriga körens sista framträdande. Den dog så att säga samtidigt med en av dess medlemmar som varit med från början.

Kurt

musik_set_1933

Bilder:
Mölntorps Musikkår 1914
Musikkåren och Set Svanholm underhåller på Säbydagen 1933 vid sjön Freden.

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.

3 reaktioner till “Eldsjälar i Säby”

  1. När det inte fanns bilar och cyklar till alla, var det svårt att ta sig till staden eller annan större tätort. Då ordnades många aktiviteter ute i byarna. Oftast var man då självförsörjande på artister också. Synd att de flesta körer och orkestrar har upphört i dag.

  2. I mina hembygder fanns det såväl musik-, som sångkörer i varenda by. Folkets hus, IOGTlokalen och skolans aula var de lokaler, som stod till buds.

    Sämre kommunikationer var säkert en orsak till många lokala aktiviteter. Många slumrande begåvningar kom fram i det lokala rampljuset.

  3. Säby Manskör spred verkligen sångarglädje till många och tråkigt att den inte finns kvar! Tänk, om föräldrar och mor/farföräldrar kunde bidra med att få barn och ungdomar att inse hur roligt det är med körsång, som ju också skapar intresse för sång och musik under hela livet! Lyckligtvis finns den känslan hos väldigt många och körkonserter kan man ju hitta litet här och var, speciellt den här tiden före jul.

Kommentarer inaktiverade.