Trappa ökar leklusten

fiskvag_1

I april 2015 kunde jag berätta att Västerkvarns kraftstation, byggd 1915, skulle uppgraderas och få nya turbiner. Den 27 augusti i år bjöd ägaren Mälarenergi in till förevisning av slutfört arbete. Tre nya turbiner hade installerats och dessutom en fiskväg, väl så intressant att beskåda.

Fiskvägen gör det möjligt för fisken att passera kraftstationen i bägge riktningarna utan att fara genom turbinerna. Åtgärden bidrar till att höja den nedre delen av Kolbäcksåns ekologiska status genom att fiskarna söker sig högre upp i ån för att leka. Bland annat ökar förutsättningen för den rödlistade Aspen att fortplanta sig.

Fiskvägen består av två filer. Dels en avledare för nedströms rutschande fisk, dels en slitsränna, för uppströms simmande fisk. Slitsrännan är byggd just så att fiskarna ska slippa ”hoppa upp”. Asp, ål, braxen mfl arter har passerar den fiskräknare som finns installerad längst upp. Dessa arter kan inte hoppa utan simmar hela vägen genom slitsrännan.

Ungefär 2-3 % av stationsflödets vatten går genom slitsrännan och avledaren för att möjliggöra fiskens vandringsväg längre upp i Kolbäcksån.

Kurt

Foto: Lars Söderlund

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.

En kommentar till “Trappa ökar leklusten”

Kommentarer inaktiverade.