Ingen pardon ― polisen tog kon

polis_468_s205

Hembygdsföreningen fick häromdagen en förfrågan om ett foto på poliser i Kolbäck från början av 1960-talet. Poliserna skulle posera framför dåvarande polisstationen. Efter en tids sökande i föreningens gömmor återfann vi en diabild som motsvarade beskrivningen. Det var en av poliserna på bilden, den nu 85-årige Nils Bäckwall, som behövde den som komplement till de minnesanteckningar som han nu skriver.

Att bli polis var för många en pojkdröm förr i tiden. Själv gjorde jag i tonåren ett besök på arbetsförmedlingen i Västerås för att söka in som sådan. Det stupade på att jag bara hade betyg från sexårig folkskola, man måste ha realexamen. Mannen jag pratade med föreslog att jag skulle ta värvning i det militära för att efter tre år bli furir, som gav realskolekompetens. Militärlivet lockade emellertid inte mig.

Nils Bäckwall som är tre år äldre än jag och med samma förutsättning, vad beträffar skolgången, gick militärvägen till polisutbildningen. Han kom sedan till Kolbäck 1958 och blev en av sex poliser som bildade Kolbäck – Munktorp polisdistrikt.

Poliserna i Kolbäck tillhörde Hallstahammars landsfiskalsdistrikt. Landsfiskalen hade, före polisens förstatligande, vida maktbefogenheter. Han var inte bara polisernas chef han var också kronofogde, utmätningsman och åklagare. Polisen blev därför landsfiskalens handgångna män i ärenden av skiftande slag.

Trafiken som i dag går på E18 gick på den tiden genom Kolbäck så det blev en del olyckor att utreda. Att besöka en fattig bonde, som häftade i skatteskuld, för att ta en ko i beslag var förmodligen heller inget trevligt uppdrag. Knark var emellertid okänt och ”buset” var vanligtvis hederligt folk, det fanns naturligtvis undantag.

Polisens förstatligande 1965 föregicks av en utredning som leddes av Carl Persson. Han blev också den första rikspolischefen i Sverige. Som sådan såg han till att polisen fick de resurser som behövdes, bland annat polisbilar. Dessförinnan användes privata bilar eller taxi. Förstatligandet innebar att alla poliser blev uppsagda från sin kommunala tjänst och måste söka de nya statliga polistjänsterna. Kolbäck fick två tjänstgörande poliser, Egil Holmberg och Folke Westberg. Nils Bäckwall fick en tjänst som kriminalare i Hallstahammar.

Kurt

Läs Nils Bäckwalls berättelse här

n10442
Bilolycka i Kolbäck 1950. Fotograf: Gustaf Åhman

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.