Inte olagligt att fatta felaktigt beslut

Gator i Hallsta och Kolbäck får nya namn löd rubriken i VLT den 17 nov. Principen är att gatorna och vägarna i Hallstahammar får tillägget Norra före nuvarande gatunamn, exempelvis Norra Prästgårdsgatan, och i Kolbäck kommer motsvarande gata att heta Södra Prästgårdsgatan, beskrevs det i artikeln.

Det var ett beslut som fattades av kommunstyrelsen i juni 2016. Jag har tidigare reagerat på och även överklagat beslutet om namnändringen. Förutom att över 300 måste byta adress är det också ett onödigt ingrepp i ett kulturarv, hävdade jag i min överklagan:

Genom att, de facto, ge gatorna nya namn åsidosätts ortnamnens kulturhistoriska och sociala värde. Som exempel ger ”Hantverkaregatan” vid en slagning på nätet 557 000 träffar. Vid namnändringen berövas Hallstahammar och Kolbäck sina gamla gators ursprungsnamn.

Kommunens starkaste argument för namnändringen var en säkerhetsrisk, 112-personalen riskerade att köra fel. Jag har varit i kontakt med SOS Alarm beträffande förväxlingsrisken, här är deras svar: Vi har rutiner om att säkerställa adress och om dessa följdes till 100% så borde det inte vara något problem.

Min överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala avslogs med motivationen att jag inte anfört någon omständighet som medfört att beslutet var olagligt enligt kommunallagen. Skälet till min överklagan vill de inte kommentera. Sensmoral; det är inte olagligt att fatta felaktiga beslut.

Kurt

 

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.