Vid häradstinget


Förr såg man skillnad på bovar och poliser

Hembygdsföreningen har många berättelser om socknarna Kolbäck och Säby. Den senaste handlar om Tingshuset i Kolbäck och om en domare tillika häradshövding Oscar Montelius.

Montelius hade sin egen tågordning när rättvisa skulle skipas inför skranket. Det sågs dock inte med blida ögon av notarier och jurister som samfällt tillskrev justitieombudsmannen JO om sakläge.

De påtalade missförhållandena i Västmanlands västra domsaga gällde (enligt JO:s rapport 1946) framför allt det sätt på vilket Montelius handlade brottmålen. Här nedan några exempel.

Då målet ropats och svaranden intagit sin plats, redogjorde Montelius icke på något sätt för vad målet rörde sig om och tillfrågade icke heller svaranden, om han erkände brottet eller förseelsen, utan yttrade i stället utan någon inledning i sträng ton exempelvis:
– Det var dumt gjort det här
– Att du inte skäms
– Här vet nog vi att lära dig

Svaranden bleve som regel förbluffad över detta bemötande och yttrade ibland ingenting, men ibland mumlade han ett ”ja”. Montelius meddelade, att utslag komme att avkunnas senare, varpå han ropade nästa mål. Om svaranden däremot på någon grund bestrede åtalet, yttrade Montelius vredgat:
– Krånglar du, så blir det värre för dig
– Jag hade tänkt ge dej villkorlig dom, men om du nekar, kan det bli straffarbete. Jag förstår nog, att du gjort det här, och jag råder dej att erkänna, annars blir vi inte milda mot dej.

Skulle svaranden göra något försök att förklara sig, hände det ofta, att han omedelbart
avbrötes av Montelius med exempelvis följande yttrande:
– Det där intresserar oss inte, vill du erkänna eller inte?

Ett typiskt exempel på Montelius’ handläggning utgjorde målet mot Arne Jansson. Både vittnen, parter och ombud riskerade ofta att vid avgivande av förklaringar och yttranden
bliva bryskt tillrättavisade, exempelvis med orden:
– Krångla inte nu. Försök inte att svänga på det.

Det här var några ur de 895 sammanhang som O Montelius nämndes i JO:s rapport. Han fick två månaders avstängning från tjänsten.

På bilden ovan stoltserar landsfiskal Ossian Gråberg. Han förekom också i JO:s rapport, vid 37 tillfällen, men då bara i bevisföringen.

Kurt

Kolbäcksberättelse del 44 Tingshuset

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.