Stängt för semester

”Stängt för semester” eller ”återkom i augusti” är meddelanden man möter vid den här tiden på året. Det gav mig tanken att se över semesterlagen. Semestrar var eftertraktade när man själv jobbade men är nu bara till hinder i den dagligt verksamheten.

I det gamla svenska bondesamhället var mickelsmässan, helgen efter 29 september, en av de största helgerna på året. Detta berodde bl.a. på att skörden skulle vara bärgad vid denna tid. Under veckan som följde hade tjänstefolket också en rad rättigheter enligt legostadgan såsom laga flyttning för statare, pigor och drängar och eftersom dessa hade frivecka förlades ofta marknader till denna tid.

Semester lagstadgades i Sverige år 1938, då fick alla arbetare rätt till två veckors betald ledighet. 1946 fick alla ungdomar under 18 år rätt till tre veckors semester, från 1951 kom detta att gälla alla anställda. Fyra veckor infördes 1963 och fem veckor 1978. Längden på den lagstiftade semestern har dock alltid varit en miniminivå. Många har i dag sex eller sju veckor semester.

Boven i dramat, stängt för semester, är troligen att lagen säger att semesterledigheten skall förläggas så, att arbetstagaren får minst fyra veckors ledighet under juni-augusti, om inget annat avtalats.

Kurt

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.