Återställning och återkapitalisering

Full aktivitet råder nu i mitt seniorboende Åbrinken efter branden för 14 dagar sedan. Fasad och lägenheter skall återställas innan lugnet förhoppningsvis helt lägrar sig igen.

Eldsvådan var den andra kritiska händelsen i föreningens historia, den första var på det ekonomiska planet.

År 1990 beslutades det att bostadsrättsföreningen Åbrinken skulle byggas. Bankerna var på den tiden generösa med långivningen. För finansieringen av bygget lånades hela 22 miljoner. (8 miljoner över 1991 års byggkostnad enl. SCB) Den accelererande finanskrisen gjorde också marknaden osäker för potentiella bostadsrättsinnehavare.

Läs mer på föreningens hemsida där har jag nystat upp vad som hände.

Kurt

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.