Rapport från en tidigare kollega

Något Facebook-konto har jag inte men har ändå kontakt med några gamla vänner via e-post. Där kan vi språka om både gammalt och modernt ur vårt aktningsvärda tidsperspektiv. Från en av dem, Bo Talldal, fick jag häromdagen hans kommentarer efter att han lyssnat på före detta finansminister Kjell-Olof Feldts samtal med Carl Tham på ABF-huset i Stockholm. Tack för din rapport Bosse och att jag fick publicera den.

Kurt

Var igår på ABF och lyssnade på Kjell Olof Feldt 85 år gammal men still going strong. Hans ämne var förstås den svenska ekonomiska politiken. Han inledde anförandet med ”vill varna Er med att jag kommer att svära i kyrkan”.

På ett slagfärdigt sätt redogjorde han varför det är hög tid att ändra på den krispolitik, som infördes under 90-talets inhemska finanskris. Det är dags att skrota de tre målen: överskottsmål, utgiftstak och inflationsmål.

Statens skuld är lägst i EU bara 40 % av BNP.  EU:s regler är 60 %. Under 90-talets kris var Sveriges skuld 80 % av BNP . Vi har ett stort låneutrymme, som kan användas till att subventionera bostadsbyggande, krackelerande välfärd och flyktingintegrationen. Nu planerar man att bygga enkla bostäder med dålig kvalitet . Husen står kvar under många år och blir en symbol för ett “ fattigSverige “. Det vore bättre att fortsätta bygga med kvalitet och t.ex. höja bostadsbidragen, så att inte bara de med höga inkomster kan betala de höga hyrorna. Man borde även bygga fler äldreboenden, så att de räcker till alla, som inte klarar sig hemma längre . Flyktingsituationen är en stor utmaning. Den stora kostnaden är inte mottagandet utan kostnaderna flera år framåt innan en majoritet kommer ut på arbetsmarknaden och får inkomster.

Så en varning. Vårt pensionssystem är kraftigt underfinansierat. Man har inte förutsett, att vi blir allt äldre. Som Feldt uttryckte det “här sitter en gubbe på 85 år, han skulle vara död för flera år sedan“. Det kommer att bli många bromsar.

Hans anförande innehöll mycket mer, som jag inte nu kan gå in på. Bland annat min gamla käpphäst att vi måste dela upp bankväsendet mellan banker, som sysslar med inlåning och utlåning (som de gamla hederliga sparbankerna) och finansinstitut, som sysslar med fonder, aktier m.m. ofta spekulativt på ett samhällsfarligt sätt. Se gärna filmen The big short, som nyligen haft premiär. Den visar på ett humoristiskt och pedagogiskt sätt hur delar av finansmarknaden fungerar. Skrämmande!

Eftersom bankernas penningflöde är nödvändigt för ett fungerande samhälle, måste staten hålla dem under armarna. Det har vi ju sett några exempel på. Nu måste man också hålla finansdelen under armarna. Delar man upp det kan man låta spekulerarna gå i konkurs.

Bankernas utlåning till företag är i dag minimal. Det finns knappast en bankman, som kan värdera ett företag. Utlåningen inriktas helt mot de mycket lönsamma bostadslånen.

Jag satt tillsammans med en tidigare kollega. Förmodligen jämte mig den enda av gamla Esseltechefer, som kan tänkas besöka ABF. Jag har mött honom där flera gånger. Vi var överens om det mesta i Feldts inlägg. Vi kom också in på tilliten i samhället. Höj blicken, titta på varandra gärna med ett leende. Prata med varandra, även främmande människor . Det ökar tilliten.  En nödvändig grund för ett fungerande och tryggt samhälle, en annan av mina gamla käpphästar.

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.