Förkovrande läsning

Är man som jag i den lyckliga omständigheten att ha tid och intresse för att läsa nyutkomna böcker händer det inte sällan att man i boken möter miljöer som man trodde sig känna. Det kan till och med gå så långt att jag måste byta uppfattning när okända fakta kommer i dagen. Så blev fallet efter att jag läst ”Kommer du tycka om mig nu?” av Lina Axelsson Kihlblom. Som rektor för Ronnaskolan i Södertälje gav hon mig en helt annan bild av skolproblematiken i dagens Sverige än den jag haft tidigare.

Det var till Ronnaskolan Lina sökte och fick jobbet som rektor 2011, en grundskola med 800 elever och nästan 200 av dem nyanlända i Sverige. Bara hälften av eleverna kom in på gymnasiet. Skolinspektionen hade därför skolan under bevakning. Södertälje hade dessutom en hög kriminalitet och den hittills största svenska insatsen i syfte att slå ut ett kriminellt nätverk hade tagit sin början där.

En rektor kan till viss del liknas vid en verkställande direktör i ett företag. Och som sådan hade Lina gjort en egen verksamhetsplan inför installationen. Personalen bestod av drygt hundratalet anställda och till sin hjälp hade hon två biträdande rektorer. Det var bara det att hennes plan inte harmonierade med kommunens, vars plan var att läxläsning skulle rädda betygsättningen. Verksamhetschefen gav henne dessutom rådet att sitta lugnt i båten det första året. Läxläsning var det som fungerade på min tid men nu skall skolan i Hallstahammar bli läxfri om politikerna(vpk) får som de vill.

Visst skulle hon försöka sitta lugnt i båten, men båten skulle få en ny inriktning. Skolinspektionen ville nog inte heller att man skulle sitta lugnt med det nuvarande katastrofala resultatet. Tillsammans med sina två biträdande rektorer sjösatte Lina, trots motstånd, sin verksamhetsplan.

Lärarna tyckte att det gick för fort. Ledningsgruppen sa att det var den som bestämde och styrde. Lärarfacket hävdade att det var det beslutande organet i skolan. Den arvoderade föräldrastyrelsen på skolan hade rätt att besluta i vissa ärenden. Verksamhetschefen ville inte ha klagomål från föräldrarna och man ville inte att de skrev till politikerna. Det rådde ett krig om makten mellan dessa grupper. Alla såg bara till sitt, varför kampen om sitt blev viktigare än uppdraget. Skolans mål var inte samma mål för alla intressegrupper.

Lina Axelsson Kihlbloms bok handlar om så mycket mer än skolan och hennes beskrivning av en rektors vedermödor. Den tunga ryggsäck hon tvingades bära i den kommunala verksamheten ─ är den densamma i privatskolorna?

Södertälje kommun sänder ut ett pressmeddelande 2013-06-03

”Kraftig höjning av Ronnaskolans resultat

På ett år har antalet elever med godkända resultat i Ronnaskolans årskurs 9 gått från 54 procent till 74 procent. Nationella prov och betyg visar ett tydligt lyft.

De senaste två åren har Ronnaskolan tagit emot 200 nyanlända elever, framförallt från Irak och Syrien. Samtidigt har resultaten ökat med 20 procentenheter.

– Vi är beviset för att skolresultat inte är beroende av etnicitet eller om eleven har annat modersmål än svenska. Skolan har en tydlig uppgift att anpassa sig och kompensera, säger Ronnaskolans rektor Lina Axelsson Kihlblom.

Efter skolinspektionens hårda kritik av Ronnaskolan 2011, framförallt för de låga resultaten, påbörjade Södertälje kommun ett intensivt kvalitetsarbete. Det arbetet har bland annat resulterat i täta möten med elever som inte har behörighet, tvålärarsystem och en gemensam och tydlig undervisningsstruktur.

– Framförallt ser vi till att alla följer ordningsreglerna. Gör de inte det blir det konsekvenser. Det handlar om en attitydförändring på skolan, det finns inte längre några ursäkter för att inte bli godkänd, säger Lina Axelsson Kihlblom.”

Kurt

PS
122 personer har åtalats och mer än 160 fängelseår har hittills dömts ut i kampen mot den organiserade brottsligheten i Södertälje. Källa: DN.

Linda hos Skavlan

Läs om en annan högstadielärares erfarenhet

 

 

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.