Vi skriver år 1866 i Kolbäck socken

Den 32-årige Eric Ericsson hade under fem års tid slitit hund på Kyrkbyns Herrgård. Förutom det fysiska arbetet mellan klockan fem på morgonen och åtta på kvällen, något som gällde för honom likväl som för ett tjugotal statare och drängar, skulle han sköta de administrativa göromålen inom gården. Så hade det blivit bestämt inför giftet med dottern i huset, Margareta Charlotta Larsdotter. Och svärfadern, en stor sträng man, tänkte inte låta honom slippa undan.

Erik minns arbetet som yngling på åker och äng hemma i Forsta. Det var hårt kroppsarbete som gällde. Att skriva och räkna behövdes inte för att sätta ut rågångarna och det lilla han kunnat glömdes snart bort. När man var klar på gärdena för dagen gick man hem nöjd och glad, ofta under sång. I Forsta arbetade man likväl längre och hårdare än i Kyrkbyn.

Någon ordnad skolgång fanns inte i Forsta när Eric var barn. Det var först 1842 som skolreformen lagstadgades i Sverige. Inför konfirmationen var dock barnen tvungna att lära sig katekesen. När Erik vid 27 års ålder kom till Kyrkbyn måste han lära sig skriva och räkna på nytt för att kunna klara arbetet som rättare och de påtagna uppgifterna med räkenskaperna.

Att komma från små omständigheter och gifta sig med dottern på herrgården var naturligtvis stort. Erik fick dock ingenting gratis skulle det visa sig. Både han och hans fru fick tjäna som dräng och piga de första sju åren innan de fick köpa gården av svärföräldrarna. Trots ringa skolunderbyggnad blev Eric Ericsson på Kyrkbyn en tillgång för hela bygden. Därom vittnar hans CV.

Landstingsman flera år.
Ordförande i Kolbäck Gästgiveri Skjutsförenings styrelse.
Ordförande i Kolbäcks sockens kommunalstämma.
Ordförande i Kolbäcks Mejeriförening.
Huvudman i Västmanlands Läns Sparbank.
Ledamot av Snäfringe Härads Tingshus direktion.
Ordförande i Snäfringe Härads Allmännings styrelse.

Eric Ericsson var född i en brygghuskammare 100 år före min egen födelse 1934. Vid 79 års ålder 1913 satte han sig ner och skrev sina ”försent började memoarer”. Jag har i tidigare blogginlägg skrivit om min barndom och mitt arbetsliv. Det är därför roligt att på mitt sätt här ovan få återge hans berättelse: ”Några ord till mina efterkommande”, och även göra den tillgänglig i sin helhet.

Kurt

Erik_Ericsson
Eric Ericsson, Kyrkbyn Kolbäck

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.