Den Stora Försvarsstriden

Den Stora Försvarsstriden för 100 år sedan skildras i Axel Odelbergs bok ”Med kungen som verktyg”. En intressant skildring om den tidens försvarspolitiska diskussioner, då man gick från ord till handling, turligt nog.

Under Arvid Lindmans högerregering, Allmänna valmansförbundet, 1906-1911 tillsattes en utredning som kom fram till att värnplikten skulle förlängas och flottan skulle få en pansarbåt. Den blev också klubbad i ett riksdagsbeslut.

I september 1911 förlorade högern regeringsmakten till Liberala samlingspartiet med Karl Staaff som statsminister. Den nya regeringen ville riva upp försvarsbeslutet vid vårriksdagen 1912.

Nu skrider försvarsvännerna till verket. Den kände upptäcktsresanden Sven Hedin skriver en vädjan ”Ett varningsord” för att mobilisera svenska folket, rysskräcken fanns redan då. Skriften trycktes i en miljon exemplar och fick både ris och ros. Den häcklades också av August Strindberg.

Två insamlingar startades: ”Nationalinsamlingen till förmån för sjöförsvaret” på högerns initiativ och ”Svenska Pansarbåtsföreningen” som sades var opolitisk. Femton miljoner överlämnades av den sistnämnda föreningen till kungen den 7 maj 1912 och flottan fick sin första pansarbåt, Sverige.

Trettio tusen bönder, Bondetåget, samlades vid Stockholms slott den 6 februari 1914 för att uppvakta kungen i försvarsfrågan. Sven Hedin hade skrivit Gustaf V:s borggårdstal till de församlade. Talets innehåll fick regeringen att avgå och demokratin att gå i stå. Sverige fick en ministär ledd av Hjalmar Hammarsköld.

Den 28 juli hovrade världskriget vid horisonten skriver Axel Odelberg i sin spännande bok.

Kurt

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.