NATO och försvaret

Apropå försvarsdebatten.

”Bevara alliansfriheten, nej till NATO-medlemskap” är en lättläst bok skriven av 16 namnkunniga författare, däribland Hans Blixt, Rolf Ekéus och Pierre Schori. Samtliga motiverar i ett enkelt språk sitt entydiga nej till NATO.

I VLT:s ledare den 18 april presenterades några sifferuppgifter för försvarets kostnad: ”1998 uppgick försvarets andel av BNP till 2,6 procent. 2006, när regeringen Reinfeldt tillträdde, var den 1,5 procent. Nu är den runt 1,1 procent.”

Kurt

Ett inlägg på bloggen som detta förväntas vara längre än 140 tecken, som i Twitter. Nu tänkte jag kompromissa på bloggen. Ibland blir texten kort ibland längre, detta för att jag förhoppningsvis skall kunna hålla kontinuiteten av skrivandet, ett inlägg var vecka.

”Utmaningar jag ställdes inför i arbetsliv” En biografi i 12 avsnitt.

”Så var det på stenåldern” En biografi om ungdomstiden i 11 avsnitt.

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.