Trotjänare byts ut

I hundra år har Västerkvarns kraftstation levererat elektrisk kraft. Den byggdes av Surahammar AB 1915. De turbiner och generatorer som installerades har fungerat sedan starten. Nu håller emellertid dessa på att bytas ut av dagens ägare, Mälarenergi. Man förväntar sig en effektivitetsökning på 15 %. Mälarenergi äger och driver 41 vattenkraftstationer varav åtta efter Kolbäcksån.

Som ljuskälla i hemmet användes fotogenlampor och talgdankar för mindre än hundra år sedan. Kolbäck med omnejd fick elektricitet först 1919. Elen levererades från Älvkarleby kraftstation som togs i drift 1915.

Efter Kolbäcksån drevs smedjor, sågverk och kvarnar med energin från vattnets fallhöjd. Som exempel använde Västerkvarns kvarn vattenkraft fram till 1915. Spåren efter den tiden kan skönjas än i dag. Mölntorps Smidesfabrik, som etablerades på 1870-talet, använde ett vattenfall för drift av sina smideshammare.

I ”nonstop”, en tidning från Mälarenergi skriver man i senaste numret 1/2015:

”I början av 1900-talet tog hushållsarbetet för en familj 54 timmar i veckan, med de metoder som fanns då för att laga mat, tvätta och hålla värmen. Idag tar motsvarande arbete cirka 15 timmar i veckan”.

Dagens samhälle fungerar över huvud taget inte utan elektriciteten. Vi använder el i stort sett till allt. Hur trygga kan vi vara mot strömavbrott? Den frågan försöker man besvara i ”nonstop”. Skador på elnätet vid naturkatastrofer och sabotage i vanlig bemärkelse kan säkert hanteras men vad kan inte datahackare, inom och utom landet, ställa till med?

Kurt

Ombyggnadsarbete pågår vid Västerkvarns kraftstation i Mölntorp.

”Utmaningar jag ställdes inför i arbetsliv” En biografi i 12 avsnitt

”Så var det på stenåldern” En biografi i 11 avsnitt

Publicerat av

Kurt Larsson

Skrivandet började på VLT:s Bloggeria 2010 och fortsätter nu 2022 på egen köl. Texterna handlar inte bara om Kolbäcksbygden utan jag, en 30-talist, gör även tillbakablickar på ett spännande liv samt tar upp nu aktuella företeelser.